Badanie bilansu czyli audyt sprawozdania finansowego
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Badanie bilansu

Badanie sprawozdania finansowego, którego celem jest dokonanie oceny problemów ewidencyjnych i podatkowych.

Badanie przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem ustalonym przy podpisaniu umowy.

Celem badania jest przygotowanie przez biuro rachunkowe Katowice biegłego rewidenta (audytora) pisemnej opinii wraz z raportem na temat bilansu.

Opinia zawiera informację czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową firmy, oraz wynik finansowy.

budżetowanie, firma w ue