Ustalanie cen transferowych w obrocie pomiędzy firmami powiązanymi kapitałowo
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Ceny transferowe

Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Ustalenia prawidłowych cen transferowych to poszukiwanie zbliżonych, rynkowych cen stosowanych przez inne podmioty z danej branży w podobnych sytuacjach gospodarczych.

Ceny transferowe to także:
- transfer wartości niematerialnych i prawnych,
- korzyści niematerialnych płynących ze współpracy z podmiotami powiązanymi,
- ustalania kosztów, które powinny mieć wpływ na wysokość cen,
- specyfiki danej branży,
- dokumentacja podatkowa dotycząca tranzakcji z podmiotami powiązanymi.

Rozwiązywanie tych problemów lepiej powierzyć doradcom, którzy posiadają doświadczenie w branży. Dokumentację podatkową wykonaną przez biuro rachunkowe Katowice należy przedstawić w terminie 7 dni od daty doręczenia jej żądania przez organ kontrolujący.

Dla przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, ceny transferowe stanowią jeden z instrumentów regulowania podatku dochodowego. Umożliwia to kształtowanie tranzakcji w taki sposób, aby wyższy dochód wykazać w firmie podlegającej niższym obciążeniom podatkowym.

sporządzanie budżetu, firmy w ue