Spółki prawa handlowego są zobligowane do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Dokumentacja spółek

Działalność spółek prawa handlowego zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych i Krajowego Rejestru Sądowego wymaga sporządzania odpowiednich dokumentów:

 • prowadzenie księgi udziałów / akcji spółki,
 • prowadzenie księgi uchwał zarządu,
 • przygotowywanie tekstów uchwał zgromadzeń wspólników,
 • prowadzenie księgi protokołów zgromadzenia wspólników,
 • sporządzanie Sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym,
 • sporządzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności jednostki w roku obrotowym,
 • sporządzanie Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników,
 • sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w języku obcym.
Ponadto firmy usługowe służa pomocą przy:
 • aktualizacji tekstów umowy spółki,
 • organizowaniów aktów notarialnych,
 • przygotowywaniu materiałów na Zgromadzenie Wspólników,
 • rejestracji zmian organizacyjnych spółki w: Krajowym Rejestrze Sądowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym.
 • kompleksowa rejestracja spółki z o.o. Katowice od wizyty u notariusza po odbiór dokumentów rejestrowych.


sporządzanie budżetu, firmy w ue