Doradztwo gospodarcze to szeroki zakres usług: księgowych, prawnych, finansowych
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Doradztwo gospodarcze

Doradztwo gospodarcze jest pojęciem szerokim i czasami nazywane jest doradztwem biznesowym. Jest to forma pomocy przedsiębiorcom, na którą składa się kilka specjalności.

Zakresu tej usługi to doradztwo prawne, doradztwo podatkowe, rejestracja spółek Katowice we wszelkich formach prawych. Dotyczy doradztwa zwiazanego z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Doradztwo w zakresie przy wyborz optymalnych rozwiązań finansowych, ekonomicznych, księgowych i prawnych.

sporządzanie budżetu, firmy w ue,