Doradztow podatkowe to optymalizacja podatkowa, pisemne opinie podatkowe i szkolenia
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Doradztwo podatkowe

Celem doradztwa podatkowego jest wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie podatków oraz w zakresie zgodnego z prawem podatkowym wykonania obowiązków podatkowych.

Biuro rachunkowe ocenia skutki prawne, skutki podatkowe, bilansowe podjętych przez firmę zlecającą działań.

Doradzto podatkowe to następujące usługi:
- rozwiązywanie problemów podatkowych,
- interpretacja pod względem podatkowym zdarzeń gospodarczych,
- analiza umów z punktu widzenia podatków,
- opracowanie umów z uwzględnieniem zamierzonych skutków podatkowych,
- optymalizacja podatkowa,
- pisemne opinie podatkowe,
- spotkań konsultacyjno - szkoleniowych dotyczące zmian podatkowych.

Usługi związane z podatkiem dochodowym od osób prawnych mają na celu identyfikację oraz ograniczanie ryzyka podatkowego. W taki sposób tworzą się środki, które mogą posłużyć do stworzenia przewagi konkurencyjnej.

Korzystając z doświadczenia firmy oferującej doradztwo podatkowe Katowice tworzy się rozwiązania dostosowane do danej branży.

budżet w praktyce, firma na Słowacji