Księgowość online to dostęp do danych księgowych przez 24 godziny na dobę
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Księgowość online

Usługa daje klientom biura rachunkowego dostęp do księgowości firmy 24 godziny na dobę.

Na podstawie danych z ksiąg rachunkowych klienci tworzą dowolne zestawienia i raporty. Podgląd on-line umożliwia podjęcie decyzji na podstawie najbardziej aktualnych danych finansowo - księgowych.

Charakter księgowości on-line jest kształtowany w ramach współpracy pomiędzy firmą outsourcingową biuro rachunkowe Katowice a firmą zlecającą usługi. Dopasowanie usługi do potrzeb i wymogów konkretnej firmy zlecającej księgowość Katowice analizuje dokładnie.

Księgowość on-line jest formą prowadzenia ksiąg rachunkowych, która korzysta z systemu księgowego firmy zewnętrznej i pozwala na dostęp on-line do danych finansowo-księgowych z dowolnego miejsca świecie za pomocą internetu.

firma w Czechach