Międzynarodowe standarty rachunkowości i ich zastosowanie w firmach
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Międzynarodowe standarty rachunkowości

Podmioty gospodarcze zobowiązane do stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) to: banki oraz jednostki dopuszczone do obrotu na jednym z regulowanych rynków krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Taki stan prawny wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. Przed zmianą stosowanie międzynarodowych standardów obowiązywało również emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu.

Wykorzystanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przez biuro rachunkowe Katowice umacnia jego pozycje na rynku. Międzynarodowe standardy rachunkowości to wytyczne, dotyczące sposobów ujmowania i prezentacji danych księgowych w jednorodny system informacyjny. Formułowaniem i promowaniem MSR zajmuje się Komitet Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

firma w Czechach