Monitoring należności to raporty z zestawieniami bieżących płatności oraz zestawienia rozrachunków
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Monitoring i wysyłanie monitów

W ramach tej usługi firma księgowa sporządza raporty z zestawieniami bieżących płatności oraz zestawienia ukazujące wiekowość rozrachunków.

Wysyła również potwierdzenia sald co ułatwia procedurę sądową oraz przerywa bieg przedawnienia.

Firmy księgowe ustalają razem z swoimi klientami schemat postępowania odnośnie harmonogramu wysyłania monitów i not odsetkowych oraz potwierdzenia sald i formę ich dostarczenia (wysyłka bezpośrednia pocztą do dłużnika lub e-mail do klienta).

Raporty z zestawieniami bieżących płatności oraz zestawienia ukazujące wiekowość rozrachunków, wysyłanie potwierdzeń sald załatwi biuro rachunkowe Katowice Sławka co ułatwia procedurę sądową oraz przerywa bieg przedawnienia.

firma w Czechach