Outsourcing płac to kompleksowa obsługa wynagrodzeń pracowników zwana inaczej jako rachuba płac
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Naliczanie płac

W ramach kompleksowego prowadzenia spraw płacowych (rachuby płac) obsługa w następującym zakresie:
  • zgłaszanie, zmiany, korekty i wyrejestrowania płatników składek oraz pracowników do ZUS,
  • naliczanie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem dodatków i potrąceń,
  • sporządzanie listy płac,
  • sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń na wskazane rachunki bankowe,
  • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji,
  • sporządzanie rozliczeń RMUA dla każdego pracownika,
  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8, PIT-11, PIT-40,
  • sporządzanie deklaracji składek ZUS (w tym przekazy elektroniczne), deklaracji PFRON, raporty statystyczne GUS,
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach.
Z względu na skomplikowanie prac związanych z outsourcingiem płac obowiązki te lepiej zlecić firmie zewnętrznej, która dysponuje pracownikami o wysokim doświadczeniu. Wydzielone na zewnętrz i prowadzenie spraw płacowych Katowice jest rozwiązaniem dobrym dla firm i zdejmuje z nich dużą odpowiedzialności oraz pozwala zaoszczędzić czas i srodki finansowe.

firma w Bułgarii