Prowadzenie księgowości w firmach, które są zobowiązane do prowadzenie pełnej księgowości
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Pełna księgowość

Usługa ta często jest nazywana także jako prowadzenie ksiąg handlowych lub księgi rachunkowe, księgi handlowe.

Do prowadzenia księgowości zostaje wyznaczony zazwyczaj jedna księgowa, z którą klienci kontaktują się w celu uzyskania informacji.

Pełna księgowość wymaga zatrudnienia specjalistycznej firmy najlepiej biuro rachunkowe Katowice os Witosa.
W ramach pełnej księgowości następuje obsługa w następującym zakresie:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • sporządzanie bilansu otwarcia,
 • ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • dekretowanie, przygotowywanie poleceń księgowania,
 • ewidencja środków trwałych i sporządzanie bieżących planów amortyzacji,
 • sporządzanie deklaracji podatku VAT oraz deklaracji podsumowujących VAT/UE,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat,
 • sporządzenie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale,
 • sporządzanie rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
 • sporządzenie rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzenie sprawozdań wymaganych przez Główny Urząd Statystyczny oraz NBP,
 • prowadzenie ewidencji dla podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych,
 • reprezentacja przed poszczególnymi urzędami.

firma w Bułgarii