Formy finansowania firmy to: kredyt, wejście na giełdę, fundusze venture capital, dotacje z unii oraz inwestorzy prywatni
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Pozyskiwanie kapitału

Są to usługi doradcze polegające na pozyskiwaniu kapitału na rozwój. Na doradztwo w zakresie pozyskiwania kapitału można także otrzymać dotację w ramach programu Unii Europejskiej Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Firmy pomagają pozyskać finansowanie z następujących źródeł:
- kredyty bankowe,
- rynek kapitałowy,
- fundusz venture capital,
- od inwestorów prywatnych (buissnes angels),
- dotacje z funduszy unijnych.

Firma outsourcingowa doradza w zakresie przygotowania dokumentów oraz w procesie pozyskiwania kapitału.

Przy korzystaniu z kredytu bankowego potrzebne jest przygotowanie dokumentacji, która oparta jest na biznes planie przygotowanym przez doradztwo podatkowe Katowice. Firma przygotowuje biznesplan w ścisłej współpracy i według wskazówek firmy zlecającej.

Otrzymanie dotacji z funduszy Unii Europejskiej wiąże się ze czasochłonnym procesem przygotowania wniosku. Firm doradcza pomaga w wyborze właściwego programu unijnego.

Pozyskanie kapitału poprzez wejście na giełdę wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego, co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z innymi podmiotami: biegłym rewidentem, biurem maklerskim.

firma w Bułgarii