Rozpoznaniu profilu działalności firmy, wstępny przegląd ksiąg rachunkowych oraz ocena systemu rachunkowości
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Prostowanie ksiąg rachunkowych

Usługa polega na rozpoznaniu profilu działalności firmy, przeglądzie ksiąg rachunkowych oraz ocenie systemu rachunkowości na podstawie zakładowego planu kont, obiegu dokumentów oraz innych dokumentów wewnętrznych.

W dalszej kolejności następuje analiza prawidłowości i rzetelności prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz raport z analizy ksiąg rachunkowych i innych dokumentów wewnętrznych.

Na tej podstwie następuje prostowanie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą
o rachunkowości oraz inny obowiązującymi przepisami.

Tylko prawidłowo i rzetelnie prowadzona pełna księgowość Katowice przedstawia prawidłowy stan ekonomiczno - finansowy przedsiębiorstwa.

firma w Rumunii