Kompleksowa obsługa spraw kadrowych, kadr i pracowników
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Prowadzenie kadr

Prowadzenie spraw kadrowych oferuje usługi związane z prowadzeniem dokumentacji kadrowej.

W ramach kompleksowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej obsługa w następującym zakresie:

  • prowadzenie akt osobowych pracowników, kart wynagrodzeń i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
  • Wystawianie umów o pracę, zlecenia, o dzieło, umów cywilno prawnych,
  • sporządzanie umów o odpowiedzialności materialnej pracowników, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagradzaniu,
  • opracowania regulaminów pracy, wynagradzania, funduszu świadczeń socjalnych.
Gwarancją wysokiego standardu obsługi i pełnego bezpieczeństwa jest prowadzenie spraw kadrowych Katowice ze znajomościom najnowszych przepisów prawa pracy.

firma w Rumunii