Raporty dla zarządów, dyrektorów i właścicieli
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Raporty, raportowanie

Sporządzanie raportów dla klientów wg uzgodnionych wzorów w wybranym języku.

Raporty z wybranymi danymi księgowymi za dowolny okres sprawozdawczy.

Razem z klientem ustalane jest, na których danych mu zależy, aby w odpowiedni sposób dostosować system księgowy do ich potrzeb. Najczęściej sporządzane raporty dotyczą takich zagadnień jak: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy pieniężne, nierozliczone rozrachunki z kontrahentami.

Wszystkie wyżej wymienione informacje można również uzyskać drogą telefoniczną, podczas bezpośredniej rozmowy z osobą obsługującą firmę, lub dorgą mailową

Najlepsze raporty dostracza biuro rachunkowe Katowice pozwalają one osiągnąć przewagę konkurencyjną.

firma w Rumunii