Wdrożenie systemu informatycznego, księgowego, finansowego, który ułatwi i uprości działanie firmy
Analizy finansowe
Monitorowanie należności
Prostowanie ksiąg rachunkowych
Opracowywanie instrukcji
Opracowywanie regulaminów
Dokumentacja spółek
Pełna księgowość
Księgi podatkowe
Prowadzenie kadr
Naliczanie płac
Raporty
Wdrażenie systemów księgowych
Zakładanie firm
Rejestracja spółek
Pozyskiwanie kapitału
Wyprowadzanie zaległości
Doradztwo podatkowe
Doradztwo biznesowe
Badanie bilansu
Audyt podatkowy
Doradztwo gospodarcze
Księgowość online
MSR
Zastępstwo księgowe
Ceny transferowe
Wdrożenie systemów informatyczno - księgowych

W trakcie świadczenia usług księgowych firmy wykorzystują zintegrowane oprogramowania klasy ERP.

Wdrożenia i przystosowania programu do potrzeb klienta. Wdrażają również odpowiednie zasady polityki rachunkowości, do których należy sporządzenie zakładowego planu kont.

Opracowują niezbędne instrukcje takie jak: instrukcja obiegu i kontroli dokumentów, gospodarki kasowej, inwentaryzacyjna, magazynowa oraz w sprawie zasad ochrony i archiwizacji zbiorów danych księgowych i nośników informacji w systemie komputerowym. Dodatkowo pomagają dobrać odpowiednie oprogramowanie kasowe, handlowe, magazynowe i wspomagające zarządzanie firmą, w zależności od struktury organizacyjnej czy też preferencji kadry zarządzającej.

Stworzenie odpowiedniego i efektywnego systemu raportowania, dostarczającego informacji dla Zarządu, Właścicieli i kadry zarządzającej. Informacja taka musi być konkretna, czytelna i winna posłużyć do podjęcia decyzji.

Biuro rachunkowe Katowice ustala system obiegu dokumentów, raportów oraz sprawozdań między Klientem a firmą outsourcingową. W tym celu przeprowadza wstępne szkolenie pracowników.

firma na Węgrzech